העמלות שוב על הכוונת – סל אחיד בסיסי בעלות של 10 ש"ח לחודש

לקראת כניסתו לתוקף, ביום 1.4.2014, של התיקון לכללי הבנקאות(שירות ללקוח)(עמלות) ,בנק ישראל מנסה בפעם המי יודע כמה לפקח על שוק העמלות הבנקאיות במטרה להגביר ולעורר את האין תחרות במגזר הבנקאי  . היום 08/03/2014 , פרסם בנק ישראל חוזר בדבר סלי שירותים במחיר מפוקחים.  לפי החוזר מחירו של סל שירותים אחיד ובסיסי לניהול חשבון עובר ושב, יפוקח ולא יעלה על 10 ₪ לחודש.בבנק ישראל רווחת הדעה ששיטת המסלולים תיצור מצב בו יוכלו לקוחות הבנקים לבחור בין מסלולים שונים בהתאם לדפוס צריכת הפעולות בחשבון העו"ש שלהם.

   השוואת עמלות בנקים | להורדת המחשבון למחשב  לחץ כאן

כוונה זו גובשה נוכח העובדה שהמחיר שנקבע על ידי רוב הבנקים למסלול הבסיסי, והוצג לפיקוח על הבנקים, היה גבוה מהמחיר הממוצע שנגבה בפועל בגין השירותים הבסיסיים בניהול חשבון עובר ושב, והיה עלול להביא לכך שהמטרה שעמדה בבסיס תכנית המסלולים לא תושג.מטרת תכנית המסלולים היא לשפר את יכולת ההשוואה של לקוחות הבנקים, להגביר את שקיפות המחיר, ובסופו של יום לעודד את התחרות בתחום ניהול חשבון העו"ש. צעד זה נוסף לשורה של צעדים שבהם נוקט הפיקוח על הבנקים בשנים האחרונות להגברת התחרותיות ושיפור מצבו של הצרכן הבנקאי.

החל מיום 1.4.2014 מחויבים כל הבנקים במדינת ישראל לכלול במסגרת השירותים המוצעים ללקוחותיהם, שני מסלולי עמלות – את המסלול הבסיסי ואת המסלול המורחב, ולאפשר לכל לקוח להצטרף אליהם. בנוסף נקבע, שהבנקים יוכלו להציע ללקוחותיהם גם את המסלול המורחב פלוס, אך לא יהיו מחויבים לעשות כן. בכל מסלול יכללו הפעולות אותן יוכל לבצע הלקוח בחודש תמורת מחיר חודשי קבוע מראש. משמעות הדבר היא, שככל שהלקוח לא יחרוג ממכסת הפעולות שקבועה במסלול אליו הוא הצטרף, המחיר שהוא ישלם עבור השירותים הבסיסיים הכלולים בניהול חשבון עו"ש יהיה קבוע וידוע מראש. להלן מידע אודות שלושת המסלולים:

 לקראת כניסתו לתוקף, ביום 1.4.2014, של התיקון לכללי הבנקאות(שירות ללקוח)(עמלות),

 • המסלול הבסיסי – מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר, ומשקף את פעילותו של משק בית שפרופיל פעילותו ממוצע. כאמור בכוונת בנק ישראל להטיל פיקוח על מחיר המסלול הבסיסי ולקבוע כי מחירו המרבי יהיה 10 ₪.
 • המסלול המורחב – מסלול הכולל עד 10 פעולות פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר. מסלול זה מיועד בעיקר ללקוחות שצורכים שירותים אלו מעל הממוצע.
 • מסלול מורחב פלוס – מסלול הכולל את הפעולות ומספרן לפי המסלול המורחב וכן שירותים נוספים לפי החלטת התאגיד הבנקאי. במסגרת מסלול זה יוכל כל בנק להציע ללקוחותיו את אותם שירותים הייחודיים לו, שהינם בעלי ערך מוסף עבורם.

 יש לציין כי המסלולים יתווספו לתעריפון הקיים בכל בנק ולא יחליפו את העמלות המצויות בו, כך שתמחור השירותים עבור לקוח שלא יהיה מעוניין להצטרף לאחד המסלולים, יישאר לפי השיטה הקיימת היום (pay as you go). בכל מקרה, כל לקוח יוכל לעבור משיטת חיוב אחת לאחרת בתחילת כל חודש קלנדרי, בכפוף למתן הודעה מראש. החיוב עבור המסלול יתבצע על בסיס חודשי, בתחילת כל חודש, עבור החודש שקדם לו.

נספח א' – שירותים נפוצים בחשבון "עובר ושב" שיכללו בשיטת המסלולים


פעולה על ידי פקיד – מהן
פעולות הנעשות באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש.

 1. הפקדת מזומן
 2. משיכת מזומן
 3. הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
 4. העברה או הפקדה לחשבון אחר
 5. פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)
 6. הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים)
 7. תשלום שובר
 8. פריטת מזומן


פעולה בערוץ ישיר –  מהן
פעולות עו"ש שאינן מבוצעות על ידי גורם אנושי.

 1. זיכוי חשבון באמצעות מסלקה
 2. חיוב בכרטיס אשראי
 3. הפקדת מזומן
 4. משיכת מזומן במכשיר אוטומטי
 5. העברה או הפקדה לחשבון אחר
 6. תשלום שובר
 7. שאילתת מידע בכל נושא (החל מהשאילתה השביעית בחודש)
 8. הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים)
 9. חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע

קישור החזרי מס ללא עלות פתיחת תיק | קישור למילון הפנסיה | קישור לבנק ישראל | קישור לאיתור כספים

  הסדרי חוב | בדיקת חשבונות בנק לעסקים | השוואת עמלות בנקים | בדיקת פנסיה 

תכנון הוצאות | תכנון פיננסי וכלכלת המשפחה | אתר מאמרים

 משכנתא אופטימלית  |  בדיקת פוליסות  | החזרי מס לשכירים | תכנון פנסיוני