תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים

האם לקוחות בנק הפועלים משלמים דמי חבר גבוהים יותר עבור כרטיס הישראכרט שלהם  ?  

תביעה ייצגוית נגד בנק הפועלים הוגשה ביום 13/01/2014 בנוגע לדמי כרטיס אשראי שגובה חברת האשראי ישראכרט מלקוחות בנק הפועלים .  התביעה הוגשה על ידי עורך דין שאול ציוני ממשרד ציוני פילרסדורף, עו"ד שלומי מושקוביץ ממשרד מושקוביץ סטיס חיימוביץ, ועו"ד נתי פולינגר ממשרד פולינגר ויקמן כהן.

הטענה לתביעה היא שלקוחות הבנק  , ששולט על חברת ישראכרט ,  שלמו דמי חבר גבוהים יותר מלקוחות של בנקים אחרים. על-פי התביעה, בנק הפועלים התקשר, כמו הבנקים האחרים. לטענת התובעים מקור הבעיה מכך שבנק הפועלים מצוי בניגוד עניינים בכל הקשור להסדרים עם קבוצת ישראכרט. מצד אחד צריך הבנק לייצג את לקוחות של כך שילמו דמי כרטיס נוכחים ככל האפשר ומצד שני הבנק הוא בעלים שחברת האשראי. 

התובעים מבקשים שבנקהפועלים יחזיר ללקוחות את עמלות גבוהות , לטענת התובעים , ולחייב את בנק הפועלים לאפשר לחברת כרטיסי אשראי נוספת להנפיק ללקוחות בנק הפועלים כרטיסי אשראי בנקאיים.

דיווח על כרטיס אשראי גנוב  | כרטיסי האשראי של ישראל |  איתור חשבון רדום | חשבון מוגבל 

תכנון פיננסי | אתר הכלכלן | אישור מס | החזרי מס הכנסה | תביעות בנקים