ריבית פריים מעודכנת ספטמבר 2019

ריבית פריים מעודכנת ספטמבר 2019

בנק ישראל הודיע היום כי לא ישנה את אחוז הריבית במשק. לפיכך ריבית פריים נשארה ללא שינוי יחד עם ריבית בנק ישראל. חגיגת הכסף הזול נמשכת. האינפלציה דורגת במקום ורק מדד תשומות הבניה מראה סימני חיים וממשיך לטפס במהירות מדאיגה ביחס לאינפלציה. 

 

ריבית בנק ישראל מעודכנת מיום  07/10/2019   0.25% לשנה 

ריבית פריים מעודכנת עד מועד החלטה הבא: 25/11/2019 1.75% לשנה  

 
ריבית בנק ישראל 2019 מעודכן

ריבית בנק ישראל 2019 מעודכן

האם הריבית תרד עד סוף שנת 2019 ? 

סביבת האינפלציה נותרה נמוכה: בשנים עשר החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה של 0.6%, בעוד האינפלציה בניכוי אנרגיה ופירות וירקות יציבה בתחום שבין 0.9%-1.1% מאז תחילת 2019.הרבה פחות ממה שבנק היה רוצה ופחות מהציפיות לאינפלציה. 

מאז החלטת הריבית הקודמת התחזק השקל ב-1.2% במונחי השער הנומינלי האפקטיבי, ומתחילת השנה ב-9.1%. הייסוף מקשה על חזרת האינפלציה ליעד. ולא פחות חשוב הוא הסיבה לירידת שערי מטבע חוץ

 

 

מדד תשומות הבניה ממשיך לעלות

לצד הבשורה לרוכשי הדירות שריבית הפריים נשארה ללא שינוי רגע לפני הבחירות והחגים , הריי שיש מדד אחד שלא מפסיק לעלות ומייקר את מחירי הדיור בישראל . מדובר במדד תשומות הבניה. הוא רשם עליה כפולה מעליית שיעור המדד בשנה האחרונה . 

שיעור האינפלציה הזניח בישראל מבליט את עליית מדד מחירי הבניה שרושם עלייה גבוהה ביחס למדד וריבית בנק ישראל . בשנה האחרונה עלה מדד מחירי הבניה ב 0.9% בעוד שמדד המחירים לצרכן עלה ב 0.6% .

טבלת מחירי הבנייה 2019

שינוי מצטבר ב-12 החודשים האחרונים 1.2% לעומת אינפלציה של 0.5% .
שינוי מצטבר מתחילת 2019 0.9%
מאי 2019 114.30 0.1%
יוני 2019 114.30 0.0%
יולי 2019 114.30 0.0%

שיקולי בנק ישראל לקביעת הריבית במשק 

בנק ישראל מנמק את ההחלטה בסביבת האינפלציה נמצאת מעל הגבול התחתון של יעד האינפלציה השנתי והעליות הקלות במדד המחירים לצרכן שהחלו בשנת 2019 . 

המשק נמצא בתעסוקה מלאה ומדדים חשובים בכלכלה הישראלית שהחלו לעלות כלפי מעלה .

אינפלציה 10 חודשים אחרונים  1.5% המסקנה האינפלציה החלה להרים לראש .  

התחזקות השקל מול שערי מטבע חוץ בשנה אחרונה השקל התחזק במונחי שער החליפין האפקטיבי בכ-4.3% אך מאז החלטת הריבית האחרונה גלה יציבות ולא המשיך להתחזק . 

צמיחת המשק הישראלי  – על אף הגירעון בהוצאות הממשלה המשק צומח בסביבת הקצב הפוטנציאלי. ההתמתנות בקצב הגידול של הצריכה הפרטית נראית עקבית עם מיצוי תהליך ההתרחבות בשוק העבודה. 
סיכונים עקב שינויים בכלכלה העולמית – סיכונים הנשקפים לכלכלה העולמית מוסיפים להיות משמעותיים והתחזיות לסחר העולמי ולצמיחה של מרבית הגושים התעדכנו כלפי מטה. הצפי בשווקים הפיננסיים העולמיים הוא שהבנקים המרכזיים העיקריים יחדשו את תהליך ההרחבה המוניטרית.

חישובי ריבית לעורכי דין ומשכנתאות אתר הבנקאות הישראלית

חישובי ריבית עבור תחום הבנקאות והביטוח לצד חישובים פיננסיים הם תחום מורכב המצריך ידע וטכניקה לצד היכולת לכרות נתונים ולשנות אותם על ציר הזמן בהתאם לנתונים המקרו כלכליים במשק והחוזה הפיננסי בין הלקוח לצרכן , בין הבנק ללקוח ובין חברת הביטוח למבוטח לפי תנאי הפוליסה . אתר הבנקאות של ישראל מציע שירותי חישובי ריבית והצמדה לפי חוזה פיננסי , הסכם הלוואה או משכנתא באמצעות תוכנה לחישובי ריבית המותאמת למרבית הסכמי ההלוואות במשק הישראלי ומאפשרת חישוב ערכי פדיון של פוליסות לפי תקופת הפקה , הישתתפות ברווחים , מדד הביטוח ופוליסות צמודות מדד עם ריבית מובטחת.

חישובי ריבית מורכבים לעסקים עורכי דין חברות חישובים פיננסיים  אנו מציעים שירותי חישוב ריבית והצמדה משפטית בסיסי נתונים מעודכנים לכל סוגי חישוב ריבית   חישובי ריבית ותשלומים על בסיס חוזים מורכבים  חישובי הלוואות החזרים והחזרי מוקדם של הלוואות   חילוץ נתונים מתוך הסכמים פיננסים ופסקי בוררות ופשרה כלכליים 

סמנו את האפשרות הרצויה ואנו נחזור אליכם ללא התחייבות מצד הפונה

ריבית פריים מעודכנת ספטמבר 2019 שערי ריבית בנק ישראל ומחשבון ריבית פריים מעודכנים עד מועד החלטה הבא 07/10/2019 עשרים יום לאחר הבחירות לכנסת  השפעה על הלוואות ומשכנתאות בעקבות ההחלטה