עדכון תקרות מס הכנסה לשנת 2017

עדכון תקרות מס הכנסה לשנת 2017

מדי שנה מתעדכנות תקרות מס הכנסה שקובעות את סכומי המס שנשלם , את שווי נקודת זיכוי שמוחזרת לשכיר בתלוש החודשי  , את תקרת הפיצויים הפטורים ממס , תקרת ההפקדה לקרן השתלמות ויתר הנתונים שמשפיעים על סוכמי מס הכנסה אשנו משלמים ומגדירים את גובה החזרי מס הכנסה לשכירים ואת הטבות מס לשכירים. אתר בנקים מעמיד לרשותכם מידע זמין בנושאי מס הכנסה ומציע שירות החזרי מס הכנסה לשכירים , עצמאים ומובטלים לבדיקת זכאות להחזרי מס הכנסה השאירו פרטים באתר . הבדיקה הראשונית חינם , התשלום לפי הצלחה בלבד ! בהצלחה

שווי נקודת זיכוי 2017 מופיע בתלוש מדי חודש 

שווי  נקודת זיכוי  2017  215 שקל לחודש ובחישוב שנתי שווי נקודות זיכוי  2017 – 2,580 שקל

פיצויים פטורים ממס מחושב לפי שנות עבודה וחלקי שנים

תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס  12,200 ₪ לכל שנת עבודה . חשוב מאד : מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד . דוגמאות לחישוב פיצויים פטורים . אדם עבד אצל מעסיק בשכר ברוטו של 10,000 ש"ח לחודש . זמן ההעסקה שלוש שנים מלאות . להלן חישוב פיצויים פטורים

שכר חודשי אחרון = 10,000
פיצויים על פי חוק = 30,0000
פיצויים פטורים עבור 3 שנים = 12,200 * 3 = 36,6000
מסקנה : העובד לא ישלם מס על פיצויים אם יחליט לפדות אותם

דוגמא שנייה לחישוב פיצויים פטורים ממס עבור אדם שעבד 2 שנים וששה חודשים אצל מעסיק בשכר ברוטו אחרון של 14,000

שכר חודשי אחרון = 14,000
פיצויים על פי חוק = 35,000
פיצויים פטורים עבור 2.5 שנים = 12,200 * 2.5 = 30,500
מסקנה : העובד יכול לפדות 30,500 ש"ח פיצויים פטורים ממס הכנסה ועל היתרה 4,500 ישלם מס מלא ללא אפשרות לקבלת החזרי מס הכנסה או ישאיר בקופת הפיצויים לפרישה

עובדים שימו לב : שירות חישוב פיצויים ממעסיק על ידי כלכלן מומחה ! השאירו פרטיים בעמוד צור קשר או בעמוד זה 

תקרת נוספות מס הכנסה תקרות 2017 

אחוז הפטור על קצבה מזכה הפטור מורכב מ- 35% במידה ולא משכת כספי פיצויים ו- 14% נוספים שיעלו בהדרגה עד לשנת 2025
לפי תיקון 191 חשוב להיעזר במתכנן פרישה או מומחה למיסוי פנסיוני או מתכנן פיננסי מורשה
49%
יתרת ההון הטורה סך הסכום הפטור ממס בשנת 2017 הניתן למשיכה הונית חד פעמית
עבור שצבר את סכום הקצבה המזערי
737,352
סכום הצבירה המזערי סך הסכומים אשר בחשבונותיו של העמית נמוכים מסכום זה למשיכה חד פעמית פטורה 91,536
סכום קצבה מזערי סכום קצבה מינימאלי שמעליו ניתן להוון סכומים בקופת גמל לקצבה 4,405
פטור מרבי בגין קצבה מזכה סכום הפטור המרבי ממס בגין קצבה מזכה בעת יציאה לפנסיה משמש לחשיוב מס על פנסיה חודשית 4,096
הפקדות לפנסיה חובה אחוזי ההפקדה לפנסיה חובה החל מינואר 2017, 18.50% 6.00% עובד, 6.50% מעביד  ו- 6% לפיצויים על חשבון מעביד לפי הפירוט
שכר מינימום שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור ממס בגלל עקב מיעוט הכנסות תקנה 159 תקנה 159א 5,000
שכר ממוצע במשק שכר ממוצע במשק לשנת 2017 לחודש קובע את תקרת ההפקדה לפנסיה מקיפה חדשה  בשורה הבאה 9,673
תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק 3,966
תקרת פטור מענק פרישה עקב מוות תקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס לשאירי נפטר (לכל שנת עבודה) 24,400
תקרת קצבה מזכה סכום הקצבה המרבי בגינו מגיע פטור ממס בשיעור 49% מעל סכום זה חלות מדרגות מס 8,360