מס רווחי הון 2020 מחשבון מעודכן

מס רווחי הון 2020 מחשבון מעודכן

בישראל קיים מיסוי רווחי הון ריאליים ברוב מכשירי החיסכון למעט משיכה כדין מקופות גמל וקרנות השתלמות בחיסכון ארוך טווח. בכתבה זו שיעור מס רווחי הון 2020 מחשבון  מעודכן ופירוט הפטורים ממס רווחים על תשואה וריבית

מס רווחי הון 2020 מחשבון מעודכן

מס רווחי הון 2020 מחשבון מעודכן

פטור ממס רווחי הון

ביסוד הרעיון למסות רווחים על תשואה חשוב להבין כי המס חל על רווח ריאלי . זאת אומרת רק על רווח בניכוי האינפלציה. בנוסף לכל מכשיר חיסכון המניב תשואה או ריבית ישנו שיעור מס אחר . יש הפרדה נוספת בין אם מדובר על אדם יחיד המפיק רווחי הון או חברה המשקיעה כספים ויוצרת רווח שלא מפעילות עסקית.

ניירות ערך ישראלים צמודים או נירות ערך זרים – 25% מס הון

ניירות ערך לא צמודים מס על רווח נומינאלי ( מתעלמים מאינפלציה ) – 15% מס רווח הון

חברות ישלמו מס לינארי של 23% על רווחי הון

טבלת השוואה בין שיטות מיסוי רווחים על השקעות חייבים במס וסוג ההשקעה

טבלת השוואה 

מס רווחי הון 

נייר צמוד

נייר לא צמוד

תשואה

50%

50%

מס רווחי הון 2020

25%

15%

אינפלציה מצטברת

10%

10%

רווח מצטבר למשקיע

33.75%

42.50%

פוליסות השקעה של חברת הביטוח – משלמים את המס בסוף

מס רווחי הון יכול להיות פקטור חשוב בהחלטה היכן להשקיע את הכסף לפי התחזית והצפי לאינפלציה במשק. פערי המיסוי על השקעות בשנת 2020 הן פקטור חשוב היכן וכיצד להשקיע את הכסף הפנוי לחיסכון . כך למשל בפוליסות חיסכון של חברות הביטוח המס משולם עם הפדיון של הפוליסה , על התשואה המצטברת. זה פקטור חשוב מכיוון שהוא מאפשר לעבור בין מסלולי השקעה ללא תשלום מס בעת הפעולה. 

בפועל , המשקיע במקרה כזה מצליח לממש הפסדים בזמן אמת ולמעשה להנות משיטת המס המס בישראל שהלכה למעשה מכירה מהפסדים שמומשו בפועל ולא בדיעבד. 

פטור ממס רווחי הון לפנסיונרים

פנסיונרים שמושכים כספים מקופות גמל וקרנות השתלמות יכולים לנהל כספים במסגרת קופת גמל להשקעה ולהנות ממס רווחי הון חלקי. סעיף 125 ד קובע את תקרת הפטור ממס רווחי הון ( הרווח על תשואה ) . יחיד יגיע לפטור מצטבר עד סכום של 13200 וזוג עד 16200 מהשקעה על הכנסה מריבית מפיקדון בתאגיד בנקאי ומתוכניות חיסכון.