מדד המחירים לצרכן 2019

מדד המחירים לצרכן 2019 מעודכן 

מחשבון מדד המחירים לצרכן הידוע גם בשמו מדד או אינפלציה מפורסם מדי חודש בישראל ואחריו יש לא מעט עליות מחירים . אתר הבנקאות שלישראל מגיש לכם טבלאות מעודכנות של מדד המחירים לצרכן 2019

בכל חודש מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המדד לחודש שעבר , לאחר עיבוד נתונים ומחקר , בנק ישראל מפרסם את הנתון בתור אינפלציה חזויה  , במקביל לפרסום ריבית פריים מעודכנת. 

מה מודד מדד המחירים לצרכן ואיך הוא נקבע  

בסופו של דבר מדובר בנתון סטטיסטי המשפיע על רוב מחירי השירותים והסחורות בארץ וכמובן מסלול החזר משכנתא צמודת מדד. הוא מודד על שינוי המחירים במגוון תחומי חיים כדון הלבשה הנעלה מזון וכמובן הסעיף הכאוב לכולם – סעיף הדיור . הוא משפיע על החזרי המשכנתא ולא רק מודד את עליית המחירים .  

מדד המחירים לצרכן יולי 2019

מדד המחירים לחודש יולי 2019 ירד ב 0.3% – . זאת אומרת ירידה של כ 1/3  האחוז לעומת החודש הקודם. כאשר המדד יורד אנו רואים בחשבונות שאנו משלמים ירידה בתשלומי המשכנתא , פחות החזר על ריבית וקרן של הלוואות צמודות מדד וכן ירידה בתשלומים צמודי מדד אחרים . 

חשוב לזכור כי  החל בינואר 2013 מדד מחירי יצרן נערך לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011,
ובהתאם לכך "תעשייה" אינו כולל כרייה וחציבה והוצאה לאור. 

מדד יולי 2019 0.3% – ( מדד שלילי ירידות מחירים ) המדד יפורסם ב 15/09/2019 מדד אוגוסט 2019

ריבית בנק ישראל 0.25% מועד החלטה הבא: 28/08/2019

ריבית פריים 1.75%   בתוקף מועד החלטה הבא: 28/08/2019