המפקח על הבנקים

המפקח על הבנקיםהבנקים בישראל

בנק ישראל אחראי מטעם משרד האותר ומדינת ישראל על הסדרה ופיקוח על פעילות הבנקים בישראל. המפקח על הבנקים הוא הפונקציה הבכירה בתחום ההסדרה בויצוע שלה בפועל.

חוק הפיקוח על הבנקים מעוגן סעיף 4(7) לחוק בנק ישראל ולפי הגדרת החוק יש לו 3 תפקידים עיקריים בתחום ההסדרה והפיקוח על הבנקים בישראל – שמירה על יציבות , פיקוח על ניהול תקין ופיקוח על הבנקים שלא יעשו שימוש לא הולם בכוחם מול הצרכנים. .  אתר בנק ישראל מגדיר את תפקידי המפקח כך :

  • פיקוח על יציבות התאגידים הבנקאיים מהיבט ההגנה על כספי המפקידים.
  • שמירה על הניהול התקין של התאגידים הבנקאיים
  • שמירת ההגינות ביחסים העסקיים שבין הבנקים ללקוחותיהם.

המפקח על הבנקים וחברות כרטיסי האשראי באמצעות מערך פקידות בכיר  מבצע את עבודת הפיקוח והסדרת עולם הבנקאות בפועל תוך הקפדה על התחומים הבאים  וכלים רגולציה :

הליכי רישוי לתאגיד בנקאי החל מרכישת בנקים על ידי גופים שונים ומינוי בעלי תפקיד.
קביעת נורמות והגבלות לגופים בנקאיים
ביקורת והערכה לבנקים בישראל. ביקורות אלו נחשבות לאימת הבנקים בישראל והערכות הבנקים לביקורות אלו נחשבות לאחת המשימות הכבדות של הבנקים בישראל.הבנקים מחוייבם לתקן ליקויים שהתגלו בביקורת שמבצע המקפח על הבנקים..
טיפול בפניות הציבור מול חברות כרטיסי האשראי והבנקים – אזרח הפונה לפיקוח על הבנקים במידה ולדעתו הבנק נהג בו בצורה לא הוגנת . 

כפניה למפקח על הבנקים היא מסורבלת וקשה . ישנן 2 דרכים :  

באמצעות טופס מאובטח שאינו פועל על דפדפן כרום ( חלמאות ….) –היחידה לפניות הציבור המפקח על הבנקים תלונות

או באמצעות פקס: 02-6669077

באמצעות טלפון : 02-6552680 בימים ראשון – חמישי בין השעות 9:00- 14:00 וביום שני בין השעות 15:00- 17:00.

לא ניתן לפנות למפקח על הבנקים בישראל באמצעות דואר אלקטרוני וחבל .  כבר המציאו אותו . 

כתובת המפקח על הבנקים : היחידה לפניות הציבור, ת.ד. 780 ירושלים 91007 
בתלונה יש לכלול את הפרטים הבאים:
o השם המלא, הכתובת ומספר הטלפון של הפונה למפקח
o שם הבנק, או החברה לכרטיסי אשראי, שעליהם מוגשת התלונה 
o תיאור מדויק של התלונה, ככל האפשר (בלוויית שמות, תאריכים ומסמכים)
o כל מידע נוסף שעשוי לשפוך אור על בירור העניין