דוח דירוג אשראי אישי בנק ישראל טפסים ודוחות

דוח דירוג אשראי אישי בנק ישראל

המערכת החדשה של בנק ישראל מאפשרת להפיק דוח נתוני אשראי אישיים ולבנות פרופיל ודירוג פיננסי לכל אדם במדינת ישראל. התופעה אמורה לעלות כח את המיקוח של הצרכנים מול הבנקים וחברות האשראי ולשפר את מצבם של שוכרי הדירות בחתימה על חוזה שכירות

טפסים מקוונים להורדה בסוף העמוד יפוי כח אשראי

עד היום על מנת לדרג את האשראי שלנו בקשו מאיתנו 3 תלושי שכר לצד דף חשבון בנק. עם הנתונים המעטים האלו , ואולי תעודת זהות בנקאית , נגשנו אל חברות לבנקים לבקש אשראי. כך שלמעה לא היה לנו כח מיקוח גם אם היה לנו דירוג אשראי גבוהה.

כעת כל אדם בישראל יכול להפיק דוחות אשראי ממערכת בנק ישראל המספקת נתונים לשם קבלת הלוואות או משכנתא מבנקים וגופים חוץ בנקאיים כמו חברות כרטיסי אשראי.

דוח דירוג אשראי אישי בנק ישראל טפסים ודוחות

דוח דירוג אשראי אישי בנק ישראל טפסים ודוחות

3 דברים שחשוב לדעת על מערכת דירוג אשראי

1. המערכת מספקת נתוני אשראי בלבד
2. את דירוג האשראי מבצעים הגופים הפיננסיים
3. ייתכן שכל מוסד פיננסי כמו בנק יתייחס אחרת לנתונים ויעניק לכם דירוג אשראי אחר

מצב זה מחדד את הצורך ביועצים בליווי של יועצים פיננסיים בעת נטילת אשראי בבנקים וגופים חוץ בנקאיים. כמו יועץ משכנתאות , ניתן יהיה לשפר את דירוג הלקוח שלך ולהשיג עבורך שיעורי ריבית נמוכים יותר. בקיצור משלמים פחות ריביות.

טפסים מערכת אשראי יפוי כח 

טפסים להורדה לקבלת דוחות במערכת נתוני אשראי בנק ישראל . בטופס מצהיר הלקוח שנתוני האשראי האמורים יוכלו לשמש את לשכת האשראי גם למתן שירותי לנותן האשראי לרבות דירוג וייעוץ. לתקופה שהוסכם בה בטופס והכל בכפוף לחוק.

הסכמת לקוח להורדה נתוני אשראי טופס להורדה בעברית 

טופס הסכמת לקוח מערכת נתוני אשראי שפה עברית

טופס ייפוי כוח למיופה כוח בתמורה מערכת אשראי בנק ישראל

טופס ייפוי כוח למיופה כוח בתמורה מערכת נתוני אשראי