מושגים בהשקעות : שונות משותפת Covariance

שונות משותפת Covariance מושגים בהשקעות 

שונות משותפת Covariance הוא מדד לקשר בין שני משתנים הוא מודד גם את עוצמת הקשר .

השונות המשותפת מודדת עד כמה משתנים הביצועים של נייר ערך אחד עם אלה של אחר

סטיית תקן של תיק מספר 1  * סטיית תקן של תיק מספר 2 * מקדם המתאם קורלציה = covab

שונות משותפת Covariance חיובי – המשתנים יסטו באותו כיוון מעל או מתחת לממוצע 

שונות משותפת Covariance שלילי – משתנים יסטו בכיוון מנוגד זה לזה 

הקשר בין שונות משותפת Covariance למקדם מתאם 

כאשר מנרמלים את שונות משותפת Covariance באמצעות חלוקה בסטיית התקן מקבלים את קורלציה Correlation מקדם המתאם.