מניית בנק הפועלים

מניית בנק הפועלים מניות בנקים 

מניית בנק הפועלים היא אחת המניות הבולטות במדד תל אביב 25  , מדד מניות הבנקים ונחשבת למניה עם מחזורי מסחר גדולים שתנודות חדות בה עלולות להשפיע על כיוון של מדדים

סימול מניה 662577  מספר תאגיד הפועלים  520000118

כלולה במדדים :  מדד ת"א-25, מדד ת"א-100, מדד ת"א-פיננסים, מדד ת"א-מעלה, מדד ת"א-בנקים, מדד ת"א-מאגר, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד צמודות-בנקים, תל בונד-מאגר, מדדים נוספים

ענף על בבורסה פיננסי ענף בבורסה בנקים תת-ענף בבורסה בנקים

מניית בנק הפועלים גרף + אתר הבורסה

אתר הבורסה הוא הכלי הראשי מבחינתי לקבלת מידע על מניות ועל מסחר של חברות שווי חברות שווי בנק הפועלים דיווחים שוטפים וערך מניה. לכן כאשר אני מחפש מידע על מניות בנקים אני פונה ראשית לאתר הבורסה

לצד מאיה דיווחים ניתן לקבל תמונת מצב עלך מצב המניה ומידע צופה פני עתיד באשר למניה של בנק הפועלים. 

התנהגות מניית פועלים חצי שנה אחרונה 2023

התנהגות מניית פועלים חצי שנה אחרונה 2023

בנק הפועלים  מצגת דוחות כספיים לרבעון ראשון 2020

הבנק פרסם את דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 31 במרץ 2020 במסגרת סעיף 1.3 מביא הבנק .תיאור תמציתי של הסיכונים העיקריים שהבנק חשוף אליהם ובאופן לוגי , לעניות דעתי בלבד , את הסיכונים אליהם חשוף ענף הבנקאות בישראל ובעולם לצד המשבר הכלכלי 2020 . 

שוקי הכספים וההון סקירה ביחס למשבר נגיף הקורונה מתוך דוחות פועלים

הדוח מזכיר לנו כי התפשטות נגיף הקורונה בעולם העלתה כאמור את חששות המשקיעים ממיתון עולמי והביאה לתגובה חדה של השווקים הפיננסים. מדדי המניות בעולם רשמו מאז אמצע פברואר ירידות שערים חדות, התנודתיות בשווקים הפיננסיים גברה מאוד וחלה עלייה חדה במרווחי הסיכון של אגרות-החוב הקונצרניות. 

הראל בעלת עניין בבנק הפועלים 

שתי הודעות חשובות לבורסה בנודע למניית בנק הפועלים.  הראשונה ב 07/05/2020 13:20 הודיעה על  מחיקת תביעה בארה"ב נגד הבנק ואחרים מטעם גרומים פלסיטניים-המשך לדוח לשנת 2019 והבאה אחריה למבנה הבעלות על הבנק מתאריך 07/05/2020 14:10 על רשימת בעלי עניין בבנק הפועלים והפעם הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

צפייה בנתוני מסחר של המניה 

לצפיה בנתוני מניית פועלים באתר דה מרקר – לחצו כאן – פועלים מניה בנק הפועלים. מניית הבנק הפועלים צפייה בנתוני מסחר באמצעות אתר גלובס מניית הפועלים מסחר נתוני מסחר בנק הפועלים 

דוח תקופתי לשנת 2023 רבעון ראשון  בנק הפועלים תמצית דוחות כספיים רבעוניים ליום 31 במרץ 2023 

חדשנות מבדלת ומשפיעה כתמיכה באסטרטגיה, הבנק ימשיך לאתר הזדמנויות ולפתח יוזמות חדשניות התומכות ביעדים העסקיים ובלקוחות במיקוד. הבנק יפעל לגיבוש הצעות ערך ייחודיות ומבדלות לתעשייה, תוך מיצוי פוטנציאל הבנקאות הפתוחה לביסוס הבנקאות העתידית, איתור ושילוב טכנולוגיות ופתרונות של צדדים שלישיים מהאקו-סיסטם בישראל ובעולם, לטובת, בין היתר, ייעול תהליכים תפעוליים ושיפור השירות ללקוחותיו. אפליקציית bit, בה פעילים כיום כ3- מיליון משתמשים מקרב לקוחות כל הבנקים, ממשיכה להוות בסיס לפיתוח מוצרים בנקאיים חדשים, תוך המשך הרחבת תחומי הפעילות של bit בעולמות התשלומים וגיבוש הצעות ערך חדשניות וייחודיות.


האמור בעמוד זה הנו מידע אינפורמטיבי בלבד אודות מניית בנק הפועלים ואין בו משום ייעוץ בהשקעות או המלצה להשקיע במניות או מניית בנק הפועלים מבלי לבצע ייעוץ השקעות לפי צרכי ופרופיל סיכון של כל אדם על יד יועץ מקצועי הסיקור נכון ליום הכתבה