מניית בנק הפועלים

מניית בנק הפועלים

מניית בנק הפועלים היא אחת המניות הבולטות במדד תל אביב 25  , מדד מניות הבנקים ונחשבת למניה עם מחזורי מסחר גדולים שתנודות חדות בה עלולות להשפיע על כיוון של מדדים

סימול מניה 662577  מספר תאגיד הפועלים  520000118

כלולה במדדים :  מדד ת"א-25, מדד ת"א-100, מדד ת"א-פיננסים, מדד ת"א-מעלה, מדד ת"א-בנקים, מדד ת"א-מאגר, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד צמודות-בנקים, תל בונד-מאגר, מדדים נוספים

ענף על בבורסה פיננסי ענף בבורסה בנקים תת-ענף בבורסה בנקים

צפייה בנתוני מסחר של המניה 

לצפיה בנתוני מניית פועלים באתר דה מרקר – לחצו כאן – פועלים מניה בנק הפועלים. מניית הבנק הפועלים צפייה בנתוני מסחר באמצעות אתר גלובס מניית הפועלים מסחר נתוני מסחר בנק הפועלים 

מניית בנק הפועלים גרף + אתר הבורסה

אתר הבורסה הוא הכלי הראשי מבחינתי לקבלת מידע על מניות ועל מסחר של חברות שווי חברות שווי בנק הפועלים דיווחים שוטפים וערך מניה. לכן כאשר אני מחפש מידע על מניות בנקים אני פונה ראשית לאתר הבורסה

לצד מאיה דיווחים ניתן לקבל תמונת מצב עלך מצב המניה ומידע צופה פני עתיד באשר למניה של בנק הפועלים. 

בנק הפועלים  מצגת דוחות כספיים לרבעון ראשון 2020

הבנק פרסם את דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 31 במרץ 2020 במסגרת סעיף 1.3 מביא הבנק .תיאור תמציתי של הסיכונים העיקריים שהבנק חשוף אליהם ובאופן לוגי , לעניות דעתי בלבד , את הסיכונים אליהם חשוף ענף הבנקאות בישראל ובעולם לצד המשבר הכלכלי 2020 . 

שוקי הכספים וההון סקירה ביחס למשבר נגיף הקורונה מתוך דוחות פועלים

הדוח מזכיר לנו כי התפשטות נגיף הקורונה בעולם העלתה כאמור את חששות המשקיעים ממיתון עולמי והביאה לתגובה חדה של השווקים הפיננסים. מדדי המניות בעולם רשמו מאז אמצע פברואר ירידות שערים חדות, התנודתיות בשווקים הפיננסיים גברה מאוד וחלה עלייה חדה במרווחי הסיכון של אגרות-החוב הקונצרניות. 

דוחות כספיים רבעון 1 2020 בנק הפועלים

הראל בעלת עניין בבנק הפועלים 

שתי הודעות חשובות לבורסה בנודע למניית בנק הפועלים.  הראשונה ב 07/05/2020 13:20 הודיעה על  מחיקת תביעה בארה"ב נגד הבנק ואחרים מטעם גרומים פלסיטניים-המשך לדוח לשנת 2019 והבאה אחריה למבנה הבעלות על הבנק מתאריך 07/05/2020 14:10 על רשימת בעלי עניין בבנק הפועלים והפעם הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

דוח תקופתי לשנת 2019 בנק הפועלים בע"מ פורסם בתאריך 30/3/2020 

טרם משבר הקורונה דיווח הבנק על בחינת סיכונים הסיכונים אליהם הוא חשוף ואמידת המהותיות שלהם. במסגרת תהליך ה-ICAAP תהליך פנימי להערכת הלימות ההון .  הבנק הגדיר את הסיכונים הבאים כסיכונים מהותיים: סיכון אשראי, סיכון ריכוזיות, סיכון שוק, סיכון השקעה, סיכון תפעולי לרבות סיכון IT וסיכון סייבר


האמור בעמוד זה הנו מידע אינפורמטיבי בלבד אודות מניית בנק הפועלים ואין בו משום ייעוץ בהשקעות או המלצה להשקיע במניות או מניית בנק הפועלים מבלי לבצע ייעוץ השקעות לפי צרכי ופרופיל סיכון של כל אדם על יד יועץ מקצועי הסיקור נכון ליום הכתבה