מושגים בהשקעות : קורלציה Correlation

קורלציה Correlation מושגים בהשקעות 

מנהל ההשקעות שואף לפזר את הסיכון ולגוון את תיק ההשקעות על מנת לקזז הפסד של נכס אחד עם רווח של נכס שני וליצור הגנות על התיק. לכן חלק מהרכבת תיק נכסים פיננסי יכלול שאיפה למצוא נכסים עם מתאם קורלציה Correlation שונה. 

המתאם נקבע על על ידי המשתנים המשפיעים על נכסים .

קורלציה Correlation חיובי – ביצועי ניירות מושפעים מאותם גורמים ולכן הם נעים באותו כיוון מרוויח או מפסיד

קורלציה Correlation שלילי – ביצועי ניירות מושפעים באופן שונה על ידי אותם גורמים ולכם כאשר אחד עולה השני יורד

קורלציה Correlation אפס אין מתאם  –  אין קשר בין הגורמים המשפיעים על הנתנהגות נייר