מושגים בהשקעות : סוגי נגזרים בהשקעות

נגזר הוא נייר ערך שערכו מחושב " נגזר" מערכו של נכס אחר הנקרא נכס הבסיס. בעולם ההשקעות הנגזרים משמשים למטרות הבאות :

  1. השקעות של ספקולנטים המגלמות סיכון גבוהה בהשקעה
  2. לגדר סיכונים בתיק ההשקעות
  3. יצירת רווחים מהירים ללא נטילת סיכון על המשקיע ( ארביטרז )

הנגזרים הנפוצים הם

  1. חוזה עתידי
  2. אופציות
  3. חוזי החלף swap – החלפת סיכון בזרם תשלומים
  4. אגרות חוב להמרה למניות אלו אגרות חוב קונצרניות ( קשורות למושב הסדר חוב )
  5. כתבי אופציה עם מחיר מובטח חוזים עתידים

מושגים נוספים בהשקעות :  מקדם מתאם | שונות משותפת