לאומי ממזג את בנק ערבי ישראלי ai Bank اليوم في

דירקטוריון לאומי החליט למזג את בנק ערבי ישראלי ai Bank اليوم في עם בנק לאומי
דירקטוריון לאומי ודירקטוריון בנק ערבי ישראלי אישרו את מיזוג בנק ערבי ישראלי, מקבוצת לאומי, אל תוך בנק לאומי. על פי ההחלטה, החל מ-1.1.2016 בנק ערבי ישראלי יפעל כחלק מבנק לאומי.

החל מ-1.1.2016 ייהפכו סניפי בנק ערבי ישראלי ai Bank اليوم في לסניפי בנק לאומי. סניפי הבנק ועובדיו ימשיכו לשרת את אותו קהל לקוחות בעיקר במגזר הערבי , באותם מיקומים ובאותם תנאים. מרגע המיזוג, יוכלו הלקוחות ליהנות מקשת רחבה של מוצרים ושירותים מתקדמים שקבוצת לאומי תעמיד לרשותם. הבנק מתכנן להעמיק ולהגדיל את פעילותו במגזר הערבי.

המפקח על הבנקים |  סניפי בנק ערבי | ריבית פריים