דוח היציבות הפיננסית החצי-שנתי

דוח היציבות הפיננסית החצי-שנתי

בנק ישראל

תקציר מעובד של דוח היציבות הפיננסית החצי-שנתי שפרסם בנק ישראל בתאריך יום רביעי 27 יולי 2016 . בסוף העמוד ניתן להוריד את דוח היציבות הפיננסית החצי-שנתי 2016.

ייעוץ פיננסי אישי בנושאי בנקאות וכספים על יועצים מומחים של אתר הבנקים של ישראל צרו קשר באמצעות תיבת הקשר בעמוד זה . אתר הבנקים של ישראל בבעלות פרטית , יועצים בעלי תואר שני 

מי שמר על יציבות בחצי הראשון של 2016 

חברות ביטוח , בנקים שניהם אף שפרו את יחסי ההון שלהם.

סיכונים למוסדות פיננסיים אם ירדו מחירי הדיור

המוסדות הפיננסיים חשופים לסיכון הנשקף מירידה חדה במחיריהן של הדירות ושל הנכסים הפיננסיים, אם כתוצאה מגלישה למיתון עולמי נוסף ואם כתוצאה מהחזרת הריבית למתווה עולה למרות שבישראל גם בחודש יולי שיעור הריבית נשאר ללא שינוי . לבדיקת ריבית פריים להיום לחצו כאן 
• בעתיד תושפע המערכת הפיננסית מאופן יישומן של רפורמות שנמצאות בשלבים שונים של דיון וחקיקה. יש לערוך את הרפורמות בזהירות משום שהמערכת הפיננסית ממלאת תפקיד מרכזי, ומשבר בה טומן בחובו סיכון משמעותי לכלכלה.

עיקרי הדוח 

המערכת הפיננסית המקומית שמרה על יציבות בחודשים האחרונים, על רקע המדיניות המוניטרית המרחיבה בארץ ובעולם, וחרף הטלטלות בשווקים הפיננסיים והמשך האירועים הביטחוניים המקומיים.

בשנת 2015 עלתה רווחיותה של המערכת הבנקאית, בעיקר כתוצאה מהתפתחויות חד-פעמיות, וכן עלה יחס ההון של חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות. מבחן קיצון מקרו-כלכלי למערכת הבנקאית מעלה כי גם אם יתרחש בישראל מיתון חמור, המערכת הבנקאית תשמור על יציבותה. רווחיותן של חברות הביטוח אמנם ירדה בתקופה זו, אולם ההון העצמי המוּכּר שלהן עלה.

סביבת הריבית הנמוכה

  1. המוסדות הפיננסיים חשופים לסיכון הנשקף מירידות חדות במחיריהן של הדירות ושל הנכסים הפיננסיים. ירידות כאלה עלולות להתרחש אם משקים מרכזיים בעולם יגלשו למיתון נוסף, או יסבלו מהתערערות של יציבותם הפיננסית או שגם המשק הישראלי  יידבק ילך ידי  פגיעה ביצוא ובמחירי הנכסים הפיננסיים.
  2. זה יכול להיות במקרים הבאים  כן הן עלולות להתרחש אם הבנקים המרכזיים ישיבו את הריבית למתווה עולה, או אם מצבה הגיאו-פוליטי של ישראל יחמיר ויוביל לעלייה בפרמיית הסיכון של המשק.
  3. הסיכון הנשקף מירידות חדות במחירי הדירות נובע מכך שהבנקים מתאפיינים בחשיפה גבוהה למשכנתאות ולענף הבינוי והנדל"ן, והמחירים בשוק זה מוסיפים לעלות. הסיכון הנשקף מירידת מחיריהם של הנכסים הפיננסיים נובע הן מהאפשרות שתיווצר פגיעה ישירה – דרך ההחזקה בנכסים אלה – והן מהאפשרות שתיווצר פגיעה עקיפה, דרך השפעתם של מחירי הנכסים הללו על יכולתן של החברות להחזיר את ההלוואות שקיבלו מהבנקים ומהמשקיעים המוסדיים.

מבט לעתיד לאור סביבת הריבית הנמוכה ומחירי הדיור 

בעתיד תושפע המערכת הפיננסית מאופן יישומן של הרפורמות השונות בתחום הפיננסי. רפורמות אלה נועדו לשפר את תפקודו ויעילותו של התיווך הפיננסי – רכיב חשוב לכלל הפעילות במשק. אולם יש לערוך אותן בזהירות מכיוון שהמערכת הפיננסית ממלאת תפקיד מרכזי במשק, ומשבר בה טומן בחובו פוטנציאל לפגיעה משמעותית בכלכלה.

 

תודה על הפניה לאתר בנקים ! אתר בנקים נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים באתר כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם עד סוף יום העסקים.

בנק ישראל מפרסם היום את דוח היציבות הפיננסית החצי-שנתי