בנק ישראל סניפי בנקים

בנק ישראל סניפי בנקים

בנק ישראל הוא המוסד הפיננסי שתפקידו פקח על יציבות הבנקים ויציבות המחירחם במדינת ישראל. הוא אינו משרת לקוחות כמו הבנקים המסחריים או מנהל חשבונות בנק לאזרחים אלא את כספי המדינה בלבד.

סניפי בנק ישראל

בנק ישראל סניך ירושלים

קרית המדע 3 בניין D קומה 12, הר החוצבים, ירושלים​​

​טלפון ראשי 02-6552211​ ​ פקס ראשי  02-6528805​

בסניף ירושלים פועל המפקח על הבנקים ואלו פרטי הקשר שלו

טלפון המפקח על הבנקים  02-6552680 פקס פיקוח על הבנקים 02-6669077​

​​בנק ישראל סניף תל אביב – סניפי תפעול ומחשוב 
רחוב לילינבלום 37 צמוד לפינת לרחוב נחלת בנימין ​
סניף המחשוב של הבנק רחוב יבנה 20 סניפים אלו מקבלים מכתבים בלבד ואינם מפרסמים טלפון לפניות אזרחים  ת"ד 1604 תל-אביב 6101501

מפקידי בנק ישראל ותפיסת הבנק בקרב הציבור 

אחת לחודש לפחות עולה שמו של הבנק ישראל לכותרות הודות לעניין שיש לציבור כולו בשיעור הריבית במשק. באמצעות שיעור הריבית במשק וטקס ההחלטה על שיעור הריבית מנהל בנק ישראל , או יותר נכון מנסה הבנק לשלוט באינפלציה  , במחיר הכסף וביציבות המחירים במשק. בשינם האחרונות נשמעה ביקורת רבה על הבנק ועל אופן ניהול שיעור הריבית במשק לאור העלייה במחירי הדירות בישראל ולא מעט כתבות בגנות כשלון הבנק בטיפולו הדירו התפרסמו