אתי אלון שוחררה טיפים לניהול חשבון בנק

אתי אלון שוחררה טיפים לניהול חשבון בנק

 

cropped-Presentation22222.jpgשחרורה של אתי אלון מהכלא בו רצתה עונש מאסר של 14 שנה בגין גניבת 250 מליון שקלים מהבנק למסחר. שחרורה של אתי אלון החזיר לדיאלוג הציבורי את נושא ניהול תקין של כספים בבנקים בישראל ואת האחריות של הלקוחות למעקב ובקרה על חשבון הבנק שלהם.

מה עשתה אתי אלון

מעלה עובדת הבנק למסחר, אתי אלון, בכספי הבנק בהיקפי ענק שהביאו לקריסתו. בסך הכל מעלה אלון בסך של 254,199,600 ש"ח.
במסגרת המעילה פתחה אלון בבנק 206 חשבונות בנק פיקטיביים (לעומת כ-1,300 לקוחות הבנק),
בחשבונות העמידה הלוואות גב אל גב, את כספי ההלוואה משכה לרשותה.
במ-202 חשבונות הבנק גנבה אלון ישירות כספים תוך שבירת פיקדונות הלקוחות ומשיכתם.

שינוי מדיניות הבנקים בעקבות פרשת הבנק למסחר

בנק ישראל , בחוכמה שלאחר מעשה , יזם שינויים והתליכי בקרה רבים בפיקוח על הבנקים, בנוהלי העבודה של עובדיהם, ובאופן הדיווח ללקוחותיהם

הטיפים שלח מומחי בנקים לניהול חשבון הבנק

מה צריכים לעשות הלקוחות לניהול נכון של העושר וכספי הפקדונות בבנק

מעקב בקרה תיעוד

מעקב יומי של חשבון או דו יומי אחר חשבון הבנק ותיעוד היתרונות באמצעות קצבים ממערכת החשבון , תיוק דפי החשבון העקריים ומעת לעת קבלת מסמך חתום מהבנק על היתרות בחשבונות השונים

מעקב באמצעות עורך דין או צד שלישי

ניהול עושר בבנק זוהי משימה לא קלה. טבע האדם רע מנעוריו ולכן על בעלי כספים להצנהל בצורה חשדנית וזהירה. מעת לעת יש לחשוף את עורך הדין או את רואה החשבון לתמונה המלאה של חשובנות הבנק ולשמור אצלו ריכוז יתרות חתום על ידי הבנק .