חשבונות רדומים


איתור חשבונות רדומים

בדיקת חשבון בנק 

בכל הבנקים במדינת ישראל

בנק ישראל אחראי על פעילות הבנקים בישראל ובין היתר מתבטאת אוזלת ידו ביכולתו להשית על הבנקים תקנות שיניעו את הבנק לחפש אחר בעל החשבונות הרדומים. במקום חשבונות רדומים המציאו בבנק ישראל את הביטוי חשבונות ללא תנועה והתקינו סדרת כללים לשמירה על ערך הכספים . לא יותר מזה. את חשבונות הבנק של ההורים שלנו שכחו במועצת חכמי הכלכלה של בנק ישראל . 

איתור חשבון רדום ובדיקת חשבון בנק

איתור חשבון רדום ובדיקת חשבון בנק

שירות פרטי VIP – איתור חשבון רדום בכל הבנקים בישראל 

 

הוראות החוק קובעות את התנאים לפיהם הופך פיקדון לפיקדון ללא תנועה. לפי הוראות אלו חייבים הבנקים בישראל ליצור קשר עם בעליו של הפיקדון , אחת לחצי שנה ( בדיחה טובה , לא  ?  )  – אבל אל עם יורשיו  ואם לא הצליח בכך מחובתו , להשקיע את הכספים לזכות בעליו באופן שקבע הנגיד באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת. 

  • תכניות בנקאיות הנכללים תחת חשבונות רדומים  : חסכונות  , קרנות נאמנות , מטבע חוץ , ניירות ערך, הלוואה לבנק , חשבונות עובר ושב , פק"מ
  • הכסף בחשבון רדום מושקע על פי ההוראה האחרונה של הלקוח 
  • חשבונות רדומים משלמים עמלות ועלות המעלה מנוכה מהחיסכון ( אחלה סידור …)

 

 [si-contact-form form='1']

 

 

תכנון פיננסי אובייקטיבי | אתר מאמרים | בנק ישראל | 

אישור מס במקור מס הכנסה| תכנון הוצאות שוטפות