ריבית פריים מעודכנת בנק ישראל

ריבית פריים מעודכנת בנק ישראל  

ריבית פריים 2020 % ריבית בנק ישראל 0.25% אינפלציה 0.4% עידן הכסף הזול 

ריבית הפריים בארץ ובעולם החלה להרים את הראש עם שינוי הריבית בארצות הברית שם העלה הבנק המרכזי את הריבית ובטח יעלה שוב לאחר הבחירות לנשיאות במהלך השנה הקרובה. בישראל יתקיימו ב 2020 סדרת החלטות ריבית ידועות מראש .

ריבית פריים דצמבר 2019 עד ינואר 2020

ריבית פריים דצמבר 2019 עד ינואר 2020

הריבית נשארה ללא שינוי האינפלציה מתחילה לטפס

למרות ששער הריבית בישראל לא התייקר באופן רשמי יש לשים לב לעליית האינפלציה שנקראת גם מדד המחירים לצרכן לפי נתוני בנק ישראל בחודשים האחרונים חלה עלייה קלה בסביבת האינפלציה, אך היא עדיין נמוכה מהיעד: האינפלציה השנתית עלתה, וחלה עלייה קלה בציפיות לטווחים הקצרים. הציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות בתוך היעד. מי שצריך להיזהר במצב זה ולהקדיש תשומת לב להחלטות כגון מחזור משכנתא צמודת מדד או החלפת הלוואות צמודות מדד הם מי שמחזיקים בחוב ארוך טווח צמוד מדד

נתוני ריביות 2020 בנק ישראל + ריביות משכנתא 

שכר ממוצע במשק 2020 שווה 10139 שח הוא משפיע לא רק על תקרת הפקדה לפנסיה חדשה מקיפה אלא בעיקר על יכולת השכירים במשק לעמוד יעדי האינפלציה והתייקרות המחירים לאור עליית המחירים. זו נובעת בין היתר מעליית הריבית והוצאות המימון של היצרנים. 

 

ריבית פריים 2020 מושפעת משער ריבית בנק ישראל 2020 שכן היא נקבעת על ידי מרווח בין ריבית בנק שראל עם מקדם רווח נוסף ומה זה מוגדר שער ריבית הפריים בישראל לפיו נקבעים שיעורי ריבית על הלוואה  , משכנתא בריבית פריים והלוואות חוץ בנקאיות שחלקן ניתנות בריבית פריים .

למה הריבית חשובה לנו בכל מהלך כלכלי 

עליית ריבית הפריים היא מכה למרבית השכירים במשק שלרובם יש משכנתא בריבית פריים ולבעלי העסקים שחלק לא מבוטל מהמימון לעסקים כמו גם הלוואות בנקאיות או חוץ בנקאיות שהם נטלו למימון העסק שלהם צמוד לריבית הפריים. הנתונים האלו בד בבד לאינפלציה הנמוכה לא נעלמו מעיני בנק ישראל. הכסף בישראל הוא עדיין זול יחסית ובאמצעות יועץ משכנתא ניתן להזיל את עלות התשלומים הקיימים ולבצע בצוע מחזור משכנתא או להנות מקבלת משכנתא חדשה על ידי יועץ מומחה למשכנתאות