עמלות הבנקים | 12/2012 בנק ישראל מנסה להוזיל עמלות בנקים

הוזלת עמלות בנקים

אולי הפעם בנק ישראל מנסה שוב להוזיל עמלות 

בנק ישראל מנסה שוב להוזיל את עמלות הבנקים. אותן עמלות שמהווים כמחצית מכנסות הבנקים. הפעם מנסה בנק ישראל לתקוף את העמלות שמשלמים משקי הבית והעסקים הקטנים. היום מפרסם בנק ישראל מפרסם תיקון לכללי הבנקאות בנושא העמלות, ומנחה את הבנקים לבטל את דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ ובגין קרנות כספיות ומטיל  מגבלות על עמלות הבנקים בגין פעולות בניירות ערך. כמו כן  ,יבוטלו עמלות נוספות למשקי בית ולעסקים קטנים. התיקון יכנס לתוקף בתחילת השנה (1.1.2013).

בבנק ישראל מקווים כי ההנחיות החדשות יגבירו את התחרות בין הבנקים ויאפשרו להגדיל את החיסכון של משקי הבית ולהעניק ללקוחות הבנקים מידע רחב ונגיש יותר בנוגע לעמלות הנגבות מהם. 

העמלות העיקריות שבוטלו 
  1. ביטול דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ ובגין קרנות כספיות  שמהוות תחליף לפקמ הבנקאי 
  2. חיוב הבנקים בקביעת עמלת מכסימום לקנייה ומכירה של ניירות ערך 
  3. ביטול עמלות המינימום בגין ניהול פיקדון ניירות ערך
  4. ביטול העמלה בעד כרטיס מידע ובעד כרטיס משיכת מזומן –  הנפקת אמצעי לאחזור מידע בסיסי והיכולת למשוך מזומן ממכשיר אוטומטי הינן חלק מהתמורה הניתנת בעד עמלת ניהול החשבון, ועל כן אין לגבות עמלה נפרדת בגין כך.
  5. עמלה בעד טיפול באשראי ובביטחונות – העלאת הפטור מתקרה של 50,000 ₪ לתקרה של 100,000 ₪ להלוואות שלא לדיור, במטרה להגביר את יכולת ההשוואה באשראי למשקי בית ועסקים קטנים.
  6. ביטול העמלה בגין שינוי מועד חיוב בכרטיס אשראי – מדובר בשירות נלווה להחזקת הכרטיס, אשר הוא חלק מדמי כרטיס חודשי ולכן יש להעניקו ללא חיוב נוסף.
  7. עמלת דמי ניהול עסק קטן – השוואת המעמד של עסקים קטנים למשקי הבית, במטרה להקל עליהם לשאת בנטל הכספי הכרוך בניהול חשבון העובר ושב שלהם.
  8. תיקון ההגדרה של "אזרח ותיק", במטרה להקנות זכאות אוטומטית לאזרח ותיק (אשר אינה מותנית בהצגת תעודה) לקבלת 4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר; עיגון חקיקתי לקביעת הפיקוח על הבנקים לפיה עבור ערבות המובטחת בפיקדון כספי ייגבה שיעור מופחת של עמלה.

בנוסף , מחייב בנק ישראל את הבנקים לפרסם באתרי האינטרנט שלהם קישור ישיר לתעריפוני העמלות כך שיהיה זמין ונגיש ללקוחות.

השוואת עמלות בנקים | להורדת המחשבון למחשב האישי לחץ כאן 

 

קישור החזרי מס ללא עלות פתיחת תיק | עמלות בנקים | קישור לבנק ישראל | קישור לאיתור כספים