עמלות בנקים וכרטיסי אשראי – סקירת עמלות בנקים וכרטיסי אשראי

20/07/2012 סקירת עמלות בנקים וכרטיסי אשראי 

דיווחי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי מגלים כי לצד הוזלה קלה של עמלות הבנקים נרשמה בשנה האחרונה עליה מדאיגה בעלות האחזקה של כרטיסי האשראי. בהשוואה לרביע השלישי של שנת 2011 חלה ירידה בהוצאה החודשית הממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש נפוצים בחמשת הבנקים הגדולים; וחלה עליה בעלות החודשית הממוצעת של החזקת כרטיס האשראי. כ-80% ממשקי הבית, המחזיקים חשבון בנק, משלמים בעבורו בפועל פחות מ-14 ש"ח בחודש בממוצע, וכ-70% ממחזיקי כרטיס האשראי משלמים פחות מ-7.1 ש"ח בחודש על החזקתו.

איך אפשר לבטל העברה בביט הנחיות שירות לקוחות

 

יהב הזול ביותר מרכנתיל ופאג"י היקרים 

בכלל המערכת הבנקאית, בנק יהב הוא הבנק הזול ביותר בפער משמעותי מיתר הבנקים (עלות חודשית של 6.3 ש"ח), ולעומתו הבנקים: מרכנתיל ופאג"י הם היקרים ביותר (עלות חודשית של 21.8 ו-21 ש"ח, בהתאמה). מבין חמשת הבנקים הגדולים, בנק הפועלים הוא הזול ביותר (עלות חודשית של 12.2 ש"ח), ולעומתו בנק דיסקונט הוא היקר ביותר (עלות חודשית של 17.2 ש"ח). 

בעלות החודשית הממוצעת לכרטיס בגין כרטיסים מסוג מקומי, בינלאומי וזהב – ישראכרט היא הזולה ביותר (4.5 ש"ח) , ואילו כ.א.ל. היא היקרה ביותר, ובאופן משמעותי (כ-10 ש"ח). במהלך הרביע האחרון הודיעו הבנקים הבאים על הוזלה של תעריפי עמלות בתעריפון יחידים ועסקים קטנים:

· בנק דיסקונט הודיע על הוזלה של שורת עמלות: עמלת הפעולה בערוץ ישיר (מ-2 ש"ח  ל-1.85 ש"ח); דמי ניהול עסק קטן (מ-150 ש"ח ל- 80 ש"ח); שיק בנקאי (מ- 20 ש"ח ל-13.5 ש"ח); חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית (מ-25 ש"ח ל- 18.5 ש"ח); הוראה לביטול חיוב (מ-25 ש"ח ל- 18.5 ש"ח).· בנק לאומי ובנק ערבי ישראלי הודיעו כי יוזילו את העמלה הנקובה באחוזים של קניה ומכירה של ני"ע ישראלים – מניות ואגרות חוב (מ-0.75% ל-0.7%) החל מ-1.8.2012.·בנק לאומי ובנק ערבי ישראלי הוזילו את עמלת דמי ניהול עסק קטן (מ-85 ש"ח לסכום של 60 ש"ח לחודש) החל מ-1.7.2012.· הבנק הבינלאומי הראשון הודיע על הוזלה נוספת של עמלת פעולה בערוץ ישיר, מ-1.95 ש"ח ל-1.80 ש"ח.

באתר בנק ישראל פועל לרשות הצרכנים כלים מגוונים באתר האינטרנט שלו, לרבות עצות לחסכון, מחשבונים וטבלאות השוואה: http://www.boi.gov.il/deptdata/pikuah/amalot/amalot.htm